...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Văn Bồi
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phạm Tiết Khánh
Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu hướng tới là tìm cách khai thác hiệu quả di sản văn hóa vật thể trong hoạt động du lịch ở Trà Vinh, để vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế mà vẫn đảm bảo được tính văn hoá, sự bảo tồn đối với những di sản văn hoá trên địa bàn thành phố.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 755 LUAN VAN SBV - TRAN VAN BOI 1472 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm