...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Linh
Thông tin xb: Nguyễn Thị Trúc Linh, 2018
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Trương Quốc Phú
Tóm tắt: Tạo ra bộ sưu tập các dòng vi khuẩn hữu ích để làm vật liệu sản xuất chế phẩm sinh học sử dụng cho nuôi trồng thủy sản đồng thời làm giảm việc sử dụng hóa chất kháng sinh, là sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng thực phẩm thủy sản.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT Nguyen Thi Truc Linh 729 Kb ( lượt tải) (3 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm