...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Sơn Thị Đa Ni
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Trần Ngọc Quyển
Tóm tắt: Mục tiêu của đề tài là khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính sinh học (hoạt tính chống oxi hóa, hoạt tính kháng khuẩn) của loài curcuma sp nhằm tìm ra được những hợp chất mới có thể ứng dụng trong mỹ phẩm và y sinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT SON THI DA NI 528 Kb (6 lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm