...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Hùng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Thị Huệ
Tóm tắt: Khảo sát năng lực tiếp nhận truyện dân gian trong sách giáo khoa Ngữ Văn 10 (Cơ bản) của học sinh Khmer và có sự đối chiếu với HS Kinh; - Đánh giá những yếu tố tác động đến năng lực tiếp nhận truyện dân gian của HS Khmer; - Đề xuất những quy trình và phương pháp giảng dạy tích cực nhằm nâng cao năng lực tiếp nhận truyện dân gian của HS Khmer ở trường THPT Tập Sơn.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT Thach Hung 281 Kb (3 lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm