...
Loại CSDL: Sách in
Thông tin xb: Hà Nội: Thế giới, 2017
Ký hiệu xếp giá: 306.8743 / R462
Mô tả vật lý: 309 tr.: hình ảnh, 24 cm
Nhóm chủ đề: Mẹ và con; Tình mẹ
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Tuấn Anh - dịch
Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện làm mẹ chân thật của nhiều người mẹ chia sẻ về những rắc rối, thất bại, cú sốc, phiền muộn, va vấp trong hành trình lớn lên cùng con đầy cảm xúc và quá đỗi gần gũi

Tìm kiếm thêm