...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Hữu Đức
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2017
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Búp
Tóm tắt: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Trà Vinh giai đoạn 2014-2016, đề xuất một số giải pháp tiêu biểu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Trà Vinh trong tương lai.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 830 KLTN NGUYEN HUU DUC 1231 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (5) Xem preview

Tìm kiếm thêm