...
Loại CSDL: Sách in
Tác giả: Thích, Nhất Hạnh
Thông tin xb: Hà Nội: Công ty Sách Thái Hà, 2015
Ký hiệu xếp giá: 294.3444 / H107
Mô tả vật lý: 247 tr., 24 cm
Nhóm chủ đề: Đạo Phật--Tu hành
Tóm tắt: Những trải nghiệm vượt thoát mà thiền sư đã chia sẻ cho học trò của mình cũng như chỉ cho học trò biết cách xử lí những tình huống đã và đang gặp phải trong quá trình tu tập và hành đạo

Tìm kiếm thêm