...
Loại CSDL: Sách in
Tác giả: Berzin, Alexander
Thông tin xb: Hà Nội: Từ điển Bách khoa, 2013
Ký hiệu xếp giá: 294.361 / B206
Mô tả vật lý: 423 tr., 21 cm
Nhóm chủ đề: Đời sống tâm linh--Phật giáo; Phật giáo--Trung Quốc--Khu vực tự trị Tây Tạng--Học thuyết; Tương quan giữa đạo sư và đệ tử--Khía cạnh tôn giáo--Phật giáo
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Quyết Thắng - dịch
Tóm tắt: Phân tích nghiên cứu mối quan hệ giữa đạo sư và đệ tử trong bối cảnh Phật giáo Tây Tạng. Khảo sát phạm vi các tình huống, nguyên nhân của các rắc rối có thể xảy ra. Cung cấp những phương pháp để chữa lành thương tổn, khuyến khích những mối quan hệ lành mạnh

Tìm kiếm thêm