...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Huỳnh Ngọc Thắm
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
Tóm tắt: - Việc thực hiện đề tài trước hết giúp tác giả khóa luận nắm chắc lý luận của phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non, đồng thời xác định được những nội dung biện pháp giúp trẻ 5 – 6 tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động làm quen tác phẩm văn học; - Góp phần cung cấp một tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên ngành giáo dục mầm non – khoa sư phạm và những người quan tâm đến vấn đề phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua hoạt động làm quen tác phẩm văn học.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN HUYNH NGOC THAM 1754 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm