...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Thị Huỳnh Như
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Kim Biên
Tóm tắt: Sưu tầm những bài hát đồng dao và nghiên cứu đưa vào chương trình dạy nhạc cho trẻ mẫu giáo lớn tại trường mầm non xã An Phú Tân
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN Pham Thi Huynh Nhu 4190 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm