...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Kiều My Li
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Kim Biên
Tóm tắt: Tìm hiểu tình hình thực tế về hoạt động giáo dục âm nhạc ở trường mẫu giáo Hòa Lợi. Trên cơ sở đó để đề xuất một số ý kiến, phương pháp để đưa các điệu múa dân gian Khmer vào chương trình giáo dục âm nhạc ở trường mẫu giáo Hòa Lợi.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN NGUYEN KIEU MY LI 2356 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm