...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thị Thùy Trang
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Hoàng Yến
Tóm tắt: Tìm hiểu về sự kiên định đối với nghề của giáo viên mầm non thành phố Trà Vinh. Trên cơ sở đó để có một số biện pháp giúp nâng cao sự kiên định của giáo viên mầm non thành phố Trà Vinh với nghề mình đã lựa chọn.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN TRAN THI THUY TRANG 1023 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm