...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Võ Thị Tiên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Liêu Thị Thùy Trang
Tóm tắt: Nghiên cứu về việc giáo dục âm nhạc cho trẻ 4- 5 tuổi, nhằm đưa ra một số biện pháp: - Nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc, tìm hiểu phương pháp, biện pháp, thủ thuật sáng tạo, giúp trẻ tích cực tập trung chú ý, thích thú, hào hứng tham gia các hoạt động âm nhạc, nắm bắt kiến thức một cách có hệ thống, có tổ chức mà trẻ vẫn cảm thấy tự nhiên, thoải mái, tự tin không bị gò bó. Trẻ cảm nhận và thể hiện nhịp điệu âm nhạc sáng tạo trong hoạt động âm nhạc. Từ đó, góp phần phát triển giáo dục tình cảm ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN VO THI TIEN 486 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm