...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Như
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Liêu Thị Thùy Trang
Tóm tắt: Tìm hiểu về các biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4 – 5 tuổi. Trên cơ sở đó để đề xuất một số ý kiến nhằm góp phần tìm ra những biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4 – 5 tuổi hiệu quả, phù hợp và đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ, mục tiêu giáo dục.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN NGUYEN HUYNH NHU 444 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm