...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Lan
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Võ Thúy Hồng
Tóm tắt: Tìm hiểu được những khó khăn của giáo viên mầm non trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ giai đoạn nhà trẻ. Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp những khó khăn cho giáo viên mầm non trong quá trình chăm sóc-giáo dục trẻ lứa tuổi nhà trẻ qua đó nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục trẻ mầm non.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN NGUYEN THI THANH LAN 578 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm