...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trương Thị Việt Trinh
Thông tin xb: Trương Thị Việt Trinh, 2018
Tác giả bổ sung: Liêu Thanh Tâm
Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy các môn phương pháp của SV ngành GDMN Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để góp phần đào tạo nên đội ngũ GVMN tương lai vừa có chuyên môn vừa có kĩ năng ứng dụng CNTT, sáng tạo, hội nhập với nền giáo dục hiện đại, đáp ứng nhu cầu xã hội.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN TRƯƠNG THỊ VIỆT TRINH 10525 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (3) Xem preview

Tìm kiếm thêm