...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Danh Hảo Đang
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Nguyễn Trọng Lăng
Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng văn hóa công sở và đề xuất một số giải pháp nâng cao văn hóa công sở tại Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KLTN DANH HAO DANG 1337 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm