...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Mã Thị Nhị
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: Huỳnh Điệp Như
Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng Công tác tiếp công dân tại UBND xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân tại cơ quan.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 873 Khóa luận Mã Thị Nhi 1671 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm