...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Văn Thinh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PG. TS. Hồ Tiến Dũng
Tóm tắt: Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động marketing của Công ty TNHH MTV xăng dầu Đồng Hương và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại Công ty TNHH MTV xăng dầu Đồng Hương trên địa bàn huyện Càng Long.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - TRAN VAN THINH 418 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm