...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Tú
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Huỳnh Quang Linh
Tóm tắt: Phân tích tình hình hoạt động marketing cho sản phẩm sim ba khía, từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing cho sản phẩm sim ba khía tại MobiFone tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - NGUYEN THI NGOC TU 1168 Kb ( lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm