...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Vũ Minh Tâm
Tóm tắt: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam chi nhánh Trà Vinh (Agribank Trà Vinh), trên cơ sở đó gợi ý một số hàm ý quản trị nhằm gia tăng nguồn vốn huy động.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - NGUYEN THI HUYEN TRANG 310 Kb ( lượt tải) (9 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm