...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Văn Tân
Tóm tắt: Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại BHXH tỉnh Trà Vinh và đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc của người lao động tại BHXH Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - NGUYEN THI THUY HANG 2211 Kb ( lượt tải) (4 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm