...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thu Thảo
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Huỳnh Vũ Lam
Tóm tắt: Tìm hiểu tình hình thực tế hoạt động dạy học phân môn Kể chuyện của HS là người dân tộc Khmer ở trường Tiểu học; Nghiên cứu lí luận hoạt động giao tiếp và để đề xuất đổi mới phương pháp dạy học Kể chuyện cho HS Khmer; Góp phần thực hiện chương trình dạy học ngôn ngữ Khmer sau 2020 theo định hướng phát triển năng lực qua việc thực nghiệm sư phạm.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - TRAN THU THAO 641 Kb (3 lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm