...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Nga
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Dương Thị Hồng Hiếu
Tóm tắt: Nghiên cứu cách thức tổ chức dạy học Ngữ văn theo hướng trải nghiệm bằng hình thức dạy học dự án. Đề xuất quy trình tổ chức dự án để triển khai dạy học Ngữ văn theo hướng trải nghiệm phù hợp với thực tiễn nhà trường phổ thông.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - NGUYEN THI CAM NGA 1044 Kb (1 lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm