...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Diệp Phương Thúy
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2018
Tác giả bổ sung: TS. Trương Thị Bé Hai
Tóm tắt: Phân tích khái quát nguồn nhân lực của Cục Thuế tỉnh Bến Tre; phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực của Cục Thuế tỉnh Bến Tre; đề xuất các Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho Cục Thuế tỉnh Bến Tre trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - DIEP PHUONG THUY 2364 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm