...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Kim Nàng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Thị Đấu
Tóm tắt: Xác định tình hình nhiễm ngoại ký sinh trùng trên chó, đưa ra biện pháp phòng trị bệnh hiệu quả. Thử hiệu quả một số thuốc điều trị bệnh ngoại ký sinh trùng trên chó
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT -KIM NANG 355 Kb (4 lượt tải) (3 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm