...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Văn Út Thật
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Trương Văn Hiểu
Tóm tắt: Đánh giá hiện trạng điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn huyện Châu Thành và thành phố Trà Vinh. Khảo sát tình hình nhiễm vi sinh vật trên thịt heo tươi và môi trường lò mổ, tại chợ thành phố Trà Vinh và huyện Châu Thành. Khảo sát chất lượng nước thải sau khi qua hệ thống xử lý của hai cơ sở giết mổ.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - NGUYEN VAN UT THAT 1462 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm