...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Phạm Văn Bảo
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Trương Văn Hiểu
Tóm tắt: Đánh giá điều kiện vệ sinh thú y (xếp loại) đối với các lò giết mổ gia súc tại huyện Cầu Kè và Càng Long, hiện trạng vệ sinh thú y tại các quầy, kệ kinh doanh thịt tại hai chợ Cầu Kè và Càng Long theo thông tư 45/ 2014/TT- BNNPTNT. Khảo sát tình hình nhiễm vi sinh trên thịt tại hai lò giết mổ, quầy thịt ngoài chợ lấy từ hai lò này và các yếu tố tác động (sàn pha lóc, nước sử dụng, xe chở thịt, mặt bàn nơi bán thịt, dụng cụ chứa đựng thịt). So sánh mức độ nhiễm vi sinh trên thịt với tiêu chuẩn Việt ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - PHAM VAN BAO 2311 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm