...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Bùi Thị Liên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Đông
Tóm tắt: Xác định chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu của gà khỏe mạnh ở gà 01 tháng tuổi, 02 tháng tuổi và 03 tháng tuổi. Xác định gà mắc bệnh cầu trùng qua biểu hiện triệu chứng lâm sàng và kiểm tra phân xác định noãn nang cầu trùng ở gà 01 tháng tuổi, 02 tháng tuổi và 03 tháng tuổi. Xác định chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu của gà bị nhiễm bệnh cầu trùng ở gà 01 tháng tuổi, 02 tháng tuổi và 03 tháng tuổi. So sánh các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu giữa gà khỏe mạnh và gà bị nhiễm bệnh cầu trùng trong cùng tháng ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - BUI THI LIEN 1451 Kb (4 lượt tải) (2 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm