...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Võ Khắc Duy
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phạm Tiết Khánh
Tóm tắt: Đề tài nhằm góp phần tìm ra những phương pháp phát triển năng lực thẩm mĩ của học sinh trong giờ dạy học truyện dân gian, khẳng định tính thực thi của của các phương pháp này và thiết kế các thang đánh giá năng lực thẩm mĩ đó.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - VO KHAC DUY 1095 Kb (20 lượt tải) (29 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm