...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Hứa Văn Đức
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương
Tóm tắt: Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu tín ngưỡng, phong tục thờ cúng trong ngày Tết của người Việt nói chung, trong đó có người Việt ở Trà Vinh. Nhận diện những yếu tố truyền thống của Tết Nguyên Đán và sự biến đổi của nó trong đời sống xã hội hiện đại, những giá trị văn hóa Tết hiện nay.

Tìm kiếm thêm