...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Ngọc Dũng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phan An
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu vai trò của Phật giáo Nam tông trong đời sống tâm linh, văn hóa tinh thần của người Khmer ở Trà Vinh hiện nay. Trên cơ sở đó đưa ra những nhận xét, khuyến nghị, định hướng và phát huy vai trò của nhà sư và ngôi chùa đối với đời sống tinh thần của người Khmer ở Trà Vinh
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT - THACH NGOC DUNG 419 Kb ( lượt tải) (18 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm