...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Văn Lượm
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Trần Văn Tùng
Tóm tắt: Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại BVĐK tỉnh Trà Vinh, xác định những nguyên nhân của những tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi cũng như điều kiện thực hiện các giải pháp đó nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại BVĐK tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 1096 LUAN VAN SBV - LE VAN LUOM 1651 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm