...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Thạch Thị Sô Thia Ni
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: ThS. Lý Thị Bé Luyễn
Tóm tắt: - Đưa ra cơ sở lý luận về công tác soạn thảo văn bản hành chính. - Tìm hiểu thực trạng công tác soạn thảo văn bản hành chính tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Trà Vinh. - Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác soạn thảo văn bản hành chính tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 1143 kltn thach thi so thia ni 3295 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview

Tìm kiếm thêm