...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Văn Khang
Thông tin xb: Văn hóa Thông tin, 1996
Tác giả bổ sung: Bùi Minh Tiến
Tóm tắt: 1. Nghi thức lời nói trong giao tiếp gia đình người Việt. 2. Các cung bậc của ngôn ngữ trong giao tiếp vợ chồng người Việt. 3. Tác động của hoàn cảnh giao tiếp đến ngôn ngữ trẻ em 2-3 tuổi ở Hà Nội. 4. Tên người Việt và cách sử dụng chúng trong giao tiếp gia đình. 5. Xưng hô giữa các thành viên trong gia đình người Việt. 6. Sự lễ phép trong giao tiếp ngôn ngữ gia đình ở lời cầu khiến. 7. Sự bộc lộ giới tính trong giao tiếp ngôn ngữ gia đình người Việt.

Tìm kiếm thêm