...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Lê Phương Nga
Thông tin xb: Đại học Sư phạm, 2019
Tác giả bổ sung: Lê Phương Nga
Tóm tắt: Chương 1: Phương pháp dạy học tập đọc. Chương 2: Phương pháp dạy học luện từ và câu. Chương 3: Phương pháp dạy học tập làm văn. Chương 4: Phương pháp dạy học kể chuyện. Chương 5: Hướng dẫn hoạt động ngoại khóa tiếng Việt.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT Phuong phap day hoc tieng Viet o Tieu hoc II 2974 Kb ( lượt tải) (4 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm