...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trương Tú Quyên
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Huỳnh Tấn Dũng
Tóm tắt: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng và đề xuất hàm ý chính sách góp phần vận dụng kế toán quản trị vào các doanh nghiệp tại tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 1628_LUAN VAN SBV -TRUONG TU QUYEN 1554 Kb ( lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm