...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Bùi Trọng Hữu
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng
Tóm tắt: Xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn và sử dụng dịch vụ kế toán (DVKT) của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Bến Tre và đề xuất một số giải pháp có tác động trực tiếp đến các nhân tố nhằm có quyết định tối ưu nhất trong việc lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 1646_LUAN VAN SBV - BUI TRONG HUU 11990 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (0) Xem preview

Tìm kiếm thêm