...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Linh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương
Tóm tắt: Đề tài luận văn tập trung nghiên cứu lịch sử hình thành, nguồn gốc xuất hiện và sự thực hành nghi lễ thờ cúng cũng như nhận diện đặc trưng của tín ngưỡng thờ Bà Cậu. Từ đó, hình thành bộ tài liệu tham khảo cho người đọc về tín ngưỡng thờ Bà Cậu ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ).
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT NGUYEN THI THUY LINH 1007 Kb ( lượt tải) (1 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm