...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thái Mỹ Anh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Hồng Hà
Tóm tắt: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các QTDND trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các QTDND trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 1739_LUAN VAN SBV - NGUYEN THAI MY ANH 1097 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem) Xem preview

Tìm kiếm thêm