...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Văn Mạnh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Phạm Quốc Việt
Tóm tắt: Nội dung nghiên cứu xoay quanh thực trạng thu dịch vụ phi tín dụng tại Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh và những giải pháp để tăng nguồn thu từ DVPTD tại Agribank chi nhánh tỉnh Trà Vinh.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 1740_LUAN VAN SBV - NGUYEN VAN MANH 2390 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem) Xem preview

Tìm kiếm thêm