...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Hằng
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Ngọc Ẩn
Tóm tắt: Phân tích thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã, qua hệ thống KBNN Trà Vinh trong giai đoạn 2014 - 2018. Đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NS xã qua KBNN nói chung và qua hệ thống KBNN Trà Vinh nói riêng.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 1742_LUAN VAN SBV - NGUYEN THI LE HANG 1157 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem) Xem preview

Tìm kiếm thêm