...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Huỳnh Hoàng Ba
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2017
Tác giả bổ sung: Phan An
Tóm tắt: Qua nhiều phương pháp nghiên cứu, luận văn hướng đến quá trình thực hiện các nghi lễ và tìm hiểu về các hoạt động của hệ thống nghĩa trang, nghĩa địa của cộng đồng người Hoa trên địa bàn thành phố Cần Thơ, làm sáng tỏ thêm một số vấn đề như: Hệ thống nghĩa trang người Hoa là nét sáng tạo văn hóa; Hệ thống nghĩa trang người Hoa của từng nhóm phương ngữ có nét đặc trưng riêng; Nghĩa trang người Hoa có sự biến đổi để thích nghi với vùng đất và con người Nam bộ; Hệ thống hóa các tư liệu liên quan đến ...
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN BV HUYNH HOANG BA 306 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm