...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Tạ Phia Rinh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Nguyễn Thị Huệ
Tóm tắt: Khảo sát việc dạy và học môn ngữ văn Khmer bậc THPT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Qua đó, tác giả tìm hiểu nội dung môn NV Khmer bậc THPT và hoạt động dạy – học môn NV Khmer ở một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đề xuất lựa chọn và bổ sung một số văn bản trong tài liệu chương trình tiếng Khmer bậc THPT.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - TAPHIA RINH 460 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm