...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Vi Kim Huệ
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng
Tóm tắt: Thus this study aims to investigate the correlation between reading strategies and reading comprehension. To achieve this aim, it deals with the two objectives of finding out the correlation between reading strategies and reading ability, and determining how students construct meaning from the texts.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - VI KIM HUE 211 Kb (2 lượt tải) (19 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm