...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Đỗ Thị Phương Trinh
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ
Tóm tắt: Therefore, this study aims to investigate students’ common writing errors, the effects of process writing on enhancing their writing performance in terms of writing fluency and accuracy and their attitude towards process approach.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - DO THI PHUONG TRINH 544 Kb (2 lượt tải) (3 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm