...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Huỳnh Tố Nga
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng
Tóm tắt: Therefore, this study aims to investigate students’ common writing errors, the effects of process writing on enhancing their writing performance in terms of writing fluency and accuracy and their attitude towards process approach.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - HUYNH TO NGA 335 Kb (2 lượt tải) (2 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm