...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Vân
Thông tin xb: Đại học Y Dược TP. HCM, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Vũ Quang Huy
Tóm tắt: Hoàn thiện quy trình sản xuất mẫu hồng cầu và huyết thanh đáp ứng các tiêu chuẩn của ISO/IEC 17043:2010 ứng dụng trong ngoại kiểm các xét nghiệm truyền máu.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 tomtat LUAN VAN SBV Nguyen Thi Km Van 600 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm