...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Xuyến
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: TS. Huỳnh Quang Linh
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng giảm nghèo tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh thời gian qua. Đề xuất các giải pháp giảm nghèo trên địa bàn thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV- NGUYEN THI HONG XUYEN 323 Kb (1 lượt tải) (2 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm