...
Loại CSDL: Tài liệu số
Tác giả: Trần Thanh Sơn
Thông tin xb: Trường Đại học Trà Vinh, 2019
Tác giả bổ sung: PGS. TS. Bùi Văn Trịnh
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Trà Vinh tỉnh Trà Vinh thời gian qua và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho BQLKKT tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 TOMTAT LUAN VAN SBV - TRAN THANH SON 363 Kb ( lượt tải) (0 lượt xem)  

Tìm kiếm thêm